Přeskočit na obsah

Američané se bojí veřejné dopravy. Vracejí se ke kolům

Reuters si všímá vlivu koronavirového období na zvýšenou oblibu cestování na kole i nákupy kol. Ve Wary of public transport, coronavirus-hit Americans turn to bikes se věnují hlavně zvýšení prodejů kol napříč USA. 

Hodně z kupujících si je pořizuje i jako cestu jak se v době domácích „vězení“ dostat ven. V USA i ty nejvíce postižené státy nebrání cvičebním pohybovým aktivitám. Pro lidi z hustě obydlených míst je kolo vítanou cestou jak se vyhnout nakažení v autobusech či podzemkách. 

V USA využití kol pro cestování (ať už do práce či jinam) není příliš rozšířené. V uplynulých pěti letech to bylo pouze 0.6 % pracujících (ve městech byla míra vyšší, v těch největších až pět procent).  Statista v roce 2019 dotazováním došla k 5% podílů u využití vlastních kol a 1% u využití sdílených kol.