Přeskočit na obsah

Nehody cyklistů? Za většinu si mohou sami

Centrum dopravního výzkumu v 30 % cyklistů zavinilo nehody pod vlivem alkoholu uvádějí, že cyklisté zaviní většinu svých nehod, navíc často pod vlivem alkoholu a bez přilby. 

Konkrétně jde o 2 603 zaviněných nehod v roce 2019 a 36 mrtvých, 309 těžce zraněných. Nutno ale dodat, že jde o nejpříznivější čísla za posledních několik desítek let.

30 % zaviněných nehod je pod vlivem alkoholu (782 případů), kde navíc většinu doprovází vysoká hladina alkoholu (1.5 promile a více. V 50 % případů k tomu dochází na místních komunikacích.

TIP: Jak se chovat na kole na silnicích mimo město se bude hodit když vyrazíte mimo své bydliště 

Alarmující je i  nepoužívání přilby, kterou nepoužívá až 56 procent dospělých a 13 procent dětí (do osmnácti let je přilba povinná).  Z usmrcených v loňském roce ji nemělo 78 %, z těžce i lehce zraněných cyklistů ji nemělo 64 %. U těch co přilbu měli byla většina zraněných lehčího či středního charakteru.

Nejvyšší podíl na všech usmrcených (15 %) zaznamenala hlavní město Praha.

Další a podrobnější statistiky najdete v 30 % cyklistů zavinilo nehody pod vlivem alkoholu