Přeskočit na obsah

Studie: Cyklisté trpí duševními problémy méně než ostatní lidé

Studie zkoumající data 1.2 milionu lidí došla k závěru, že cyklisté trpí duševními problémy v menší míře, než běžná veřejnost. Není to ale pouze otázka ježdění na kole, stejným způsobem se projevují i další formy pohybu.

Lidé věnující se pohybu a cvičení se setkávají s duševními problémy ve 43 % případů oproti těm, které se žádnému sportu či pohybové aktivitě nevěnují. Positivní vztah byl zjištěn i mezi cvičením a nižší duševní zátěží (snížení o 11 až 22 procent). Dostačující je přitom 45 minut aktivit třikrát až pětkrát týdně.

Výzkumníci k tomu doslova říkají, že „tělesné cvičení bylo významně a smysluplně spojeno se zátěží v oblasti duševního zdraví, která byla hlášena v minulém měsíci. Posílení aktivit ne vždy přinášelo zlepšení.

Tématu se věnuje i další studie popsaná v Cycling isn’t just physical kde zmiňují pozitivní dopad cyklo aktivit na spánek, náladu (82 % účastníků uvádí sníženi stresu díky cyklistice), snížení rizika deprese (o 20 až 30 procent) a zlepšení sebevědomí.

Jízda na kole je navíc vhodná i s ohledem na social-distancing, tedy potřebu udržovat bezpečnou vzdálenost v době koronavirové. Cenově i časově jde o aktivitu dostupnou prakticky pro každého, navíc je možné pohybové aktivity kombinovat s transportem.