Přeskočit na obsah

Ročenka dopravy Praha 2019 vydána. Začněte studovat

T S K, a.s. prostřednictvím Úseku dopravního inženýrství vydala aktuální „ROČENKU DOPRAVY PRAHA 2019“ (PDF). Jsou v ní některé zajímavé údaje týkající se i kol v Praze.

Na pražské dopravě se ve všední den kola podílí v 1 procentu případů, pěší chůze 26 %, automobilová doprava 29% a veřejná doprava 42 %.

Pokud se chcete dozvědě to Praze co nejvíce, tak je to výjimečná příležitost – pokrývá detailně vývoj automobilové dopravy, MHD a i další aspekty včetně dat a vizualizací.

Podstatnou část tvoří i několik stránek věnovaných cyklistické dopravě. V Praze je podle příručky celkem 515 kilometrů označených cyklotras a 34.1 cyklopiktokoridorů. Počet cyklistů v Praze se pohybuje okolo čtvrt milionu osob.

V roce 2019 proběhl „Výzkum cyklistické dopravy v Praze“, jehož cílem bylo zmapovat podmínky pro cyklistiku, motivaci a důležitost faktorů pro volbu jízdního kola jako dopravního prostředku a bariéry bránící většímu rozvoji tohoto druhu dopravy. Výzkumu se zúčastnilo 3 234 respondentů. Při porovnání s předchozími roky v Praze dochází k proměně struktury cyklistů – stále narůstá počet pravidelných cyklistů – tedy těch, kteří jezdí na kole minimálně 1x týdně. Klesl podíl cyklistů do 29 let a mírně narostl počet cyklistů v předdůchodovém a časně důchodovém věku. Aktuální počet cyklistů v Praze se pohybuje okolo čtvrt milionu osob. Změnu podmínek pro cyklistiku v Praze za posledních pět let hodnotí kladně 75 % dotázaných Pražanů, lidé si pochvalují možnost využívání sdílených kol a koloběžek.

Nechybí ani pohled na sdílená kol – největším provozovatelem je zde Rekola. Zajímavá může být i zmínka o automatických cyklosčítačích instalovaných s cílem zjistit počty průjezdů kol.