Britský plán k moderní infrastuktuře. Včetně české verze infografiky

Gear Change, A bold vision for cycling and walking (PDF) je velmi užitečné čtení o tom, jak si Británie představuje změnu infrastruktury zásadně podporující pěší a cyklisty.  

V dokumentu je i poměrně praktická a stručná infografika. 

V tomto týdnu se na Twitteru objevila její česká verze.  Můžete začít studovat. 

 

Další aktuální články