Přeskočit na obsah

Elektrické koloběžky v Británii vypnou motor při vjezdu na chodník

Latest e-scooter turns itself off the second riders leave the road je samozřejmě nutné brát poněkud s rezervou. E-koloběžka nedokáže poznat libovolné vjetí na chodník, dokáže to detekovat (pomocí GPS a vymezení prostorů se zákazem na mapách) hlavně při vjezdu na pěší zóny a podobně větší celky.  

Neznamená to ani to co se občas v minulosti objevovalo v českých médiích, tedy že koloběžka prostě šlápne na brzdy. Pouze dojde k vypnutí motoru, takže jezdec, bude-li chtít pokračovat, musí použít vlastní nohy. 

Výše popsaný systém se chystá společnost Link zavést ve Velké Británii. 

Zajímavé na něm je, že koloběžka polohu porovnává přímo s mapami uloženými v systému koloběžky, nepotřebuje k tomu tedy konektivitu a reakční doba je pod jednu sekundu. 

Jak Link řečí poměrně značnou nepřesnost známo není.