Přeskočit na obsah

Jak na cyklopruhy? Londýnská studie ukazuje cestu. Česká cesta zvyšuje riziko zranění lidí na kole o 30%

Cyklopruh nejen že nesnižuje riziko zranění pro člověka na kole, ochranný cyklopruh to riziko naopak zvyšuje. Ideální je oddělení obrubou a kde to nelze, snižování rychlosti a intenzity aut. To je podle mého názoru směr, kterým by se měla vydat i Praha,“ píše Vojtěch Benedikt na Twitteru pod shrnutím dat z londýnské studie věnující se cyklopruhům.

Detailní vysvětlivky

Studii i vlákno si dejte, oboje stojí za prozkoumání.

Shrnutí k jednotlivým obrázkům od Vojtěcha Benedikta:

Kerb separated cycle lane/track – Obrubou oddělená cyklostezka snižuje riziko zranění o 40%

Mandatory cycle lane – Vyhrazený jízdní pruh (většinou podbarvený, platí v něm zákaz jízdy pro jiný druh dopravy) nesnižuje ani nezvyšuje riziko zranění oproti běžnému stavu. Na bezpečnost lidí na kolech nemá dle studie vliv.

Stepped cycle lane/track – Tzv. Stepped cycle lane – u nás se nazývá zvýšený cyklopás či tzv. dánský pás. Snížil riziko zranění o 65%, ale pro nedostatek dat byl ze studie vyřazen – v Londýně jich zkrátka není dost aby se dala čísla relevantně porovnávat.

Advisory cycle lane – Doporučený (u nás tzv. ochranný) jízdní pruh pro cyklisty. V tomto pruhu je povolená jízda i jiné dopravy a často se přes něj či v něm parkuje – zvyšuje riziko zranění lidí na kole o 30% o proti stavu bez pruhu!

Light separated cycle lane/track – Lehké oddělení kol a ostatního provozu (květináče, plastové obruby či sloupky) v závěrečné tabulce není konkrétně zmíněn, dle dat a mého hrubého výpočtu ale snižuje riziko zranění o 20% (oproti stavu s vyhrazeným cyklopruhem, nebo s žádným cyklopruhem).

Shared bus line – Další zajímavá zjištění: Přítomnost BUS pruhu snižuje riziko zranění (ačkoli o něco méně než oddělený jízdní pruh). V Londýně jsou ale BUS pruhy respektovány a jejich provoz regulován tučnými pokutami.

Shrnutí přímo od autorů studie: In conclusion, cycle infrastructure on main roads and junctions must be protected (kerb separated or stepped tracks, rather than painted lanes), particularly when there is high traffic and/or pedestrian activity.

Tedy konkrétně – cyklistická infrastruktura na hlavních ulicích a křižovatkách muí být chráněna (oddělena obrubou nebo vyvýšena místo nakreslených pruhů). Zejména tam kde je vysoký provoz a/nebo chodci. 

A teď to prosím vysvětliv v Česku. Zdejší oblíbené a doporučené řešení totiž zvyšuje riziko zranění lidí na kole o 30% o proti stavu bez pruhu!