Přeskočit na obsah

Čerpání Česka z evropského Fondu obnovy je bez dostatečných investic do zelených řešení a udržitelné dopravy ohroženo (TZ)

Praha 21. dubna 2021 — Konec dubna je nejzazší termín, kdy mohou národní státy zaslat Evropské komisi své návrhy na čerpání největšího rozpočtu podpory v historii EU,  v rámci tzv. Národního plánu obnovy (NPO, anglicky RRF). Hlavními pilíři pro investice, na nichž se celá Evropská komise už loni shodla, jsou “zelená řešení” a “digitalizace”. Protože aktuální česká verze NPO ani po dřívějších připomínkách neobsahovala požadované procento takových projektů, připravili jsme pod hlavičkou sdružení Kolem na kole klíčové formulace komponent plánu s investicemi do cyklodopravy, podpory většího rozšíření elektrokol a sdílení kol ve městech, které v plánu zcela chyběly.

37% všech investic z NPO musí směřovat do klimaticky neutrálních opatření. V oblasti dopravy zadání zní: směřovat investice především do udržitelné mobility, kde cyklodoprava hraje nezastupitelnou roli, a to zejména ve městech. Už dnes je každá druhá vykonaná cesta v ČR kratší než 3,3 km. 

Dnes ráno odsouhlasený Klimatický zákon EU navíc přenáší dosavadní záměr “Green Dealu” a RRF do právní podoby. Všechny členské země včetně ČR se zavazují, že emise budou snižovat výrazně rychleji než dosud: -55% do roku 2030 (dosud platilo -40%). Doprava je přitom největším sólo zdrojem emisí na evropském kontinentu.

Cyklodoprava je ze své podstaty 100% klimaticky pozitivní a investice, které žádáme zařadit (viz níže) do využití evropských prostředků z RRF/Green Deal, pomohou splnit základní zadání Evropské komise.

Z toho důvodu navrhujeme České republice konkrétní opatření

  • pro výstavbu bezpečné, moderní a atraktivní infrastruktury pro cyklodopravu ve městech vyčlenit v následujících 5 letech částku 7.150 mil. Kč
  • vytvořit Fond na zvýšení dostupnosti elektrokol včetně cargo kol formou šrotovného při likvidaci starého automobilu ve výši 392 mil. Kč
  • přechod na moderní městskou mobilitu akcelerovat v následujících 6 letech také fondem na rozšíření bikesharingu. Podpora má směřovat jak do zvýšení počtu kol ve stávajících flotilách, ke spuštění bikesharingu v menších městech, která ho dosud nemají, tak na výstavbu dobíjecích stojanů pro elektrokola i do těsné integrace s místní MHD. Celkový objem: 258  mil. Kč

Místopředseda Evropské komise a hlavní garant evropského projektu Green Deal Frans Timmermans to už na podzimní videokonferenci se starosty významných evropských měst řekl jednoznačně: „Doprava je jedním z největších zdrojů emisí skleníkových plynů v Evropě. Máme závazek být do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem, cesta k tomu vede mimo jiné přes výrazné navýšení podílu aktivní a udržitelné dopravy, tedy pěšky a na kolech. Investice do moderní, bezpečné a oddělené infrastruktury pro přesun lidí na kolech jsou z kategorie těch, kterých se nikdy nelituje, protože mají jasný ekonomický přínos. Žádné emise skleníkových plynů, žádný hluk, žádné ucpané ulice měst. A díky elektrokolům se možnost změnit městskou mobilitu k lepšímu otevírá pro všechny věkové skupiny.“

V oblasti dopravy se za posledních 12 měsíců po celém světě potvrdilo, že cyklodoprava je účinným nástrojem jak obnovy, tak i zvýšení odolnosti měst i celých regionů. Používání kol pro dopravu roste o desítky procent, zejména tam, kde k tomu vytvořili podmínky v podobě bezpečné, moderní a atraktivní infrastruktury (oddělené cyklostezky + parkování).

Evropská komise spolu s ECF od počátku doporučuje, aby z kapitoly určené pro Dopravu a Mobilitu bylo na cyklodopravu detekováno minimálně 10 % z finančního objemu. Česko aktuálně nemá na čerpání vyčleněno nic.  Jsme tak pravděpodobně jediným členským státem v EU, který nepovažuje dopravu na kole za relevantní pro svou obnovu a posílení odolnosti.

První detailní návrh, jak Národní plán obnovy doplnit, představilo naše sdružení již v listopadu. Zahrnoval sedm oblastí a směřoval Českou republiku ke splnění zadání pro Národní plán obnovy dané Evropskou komisí v oblasti udržitelné dopravy. Reakcí bylo ticho. Na konci března 2021 se Asociace krajů ČR ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu obrátila dopisem na ministra Karla Havlíčka, ve kterém žádala v NPO vyčlenit na  podporu cyklodopravy alespoň 2,5 mld. Kč z celkově schválených 192 miliard korun pro projekty v ČR. Bohužel, tato částka byla výrazně nižší, než znělo doporučení Evropské komise pro infrastrukturní projekty v oblasti dopravy na kole, ale i tak zůstala tato žádost zcela nevyslyšena. 

Veškeré navržené projekty v aktuální verzi NPO v kapitole Udržitelná a bezpečná doprava (v gesci ministerstva dopravy) jsou aktuálně cíleny pouze na financování modernizace železniční infrastruktury a v kapitole Rozvoj čisté mobility (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu) pak pouze na podporu budování nabíjecí infrastruktury a dotací pro elektrické automobily. Bez výrazného nárůstu aktivní mobility a investic do podmínek pro ně přitom cesta ke snižování emisí a dodržení klimatického zákona EU nevede.

Všechny námi navržené komponenty na rozvoj cyklodopravy a udržitelné mobility jsou z povahy věci (dle green-taggingu v přílohách draftu RRF) z povahy věci 100% “zelené”. To výrazně pomůže k bezproblémovému schválení celého českého NPO na straně Evropské komise.

DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU TOHOTO NÁVRHU!

S detaily návrhu, který byl podán na koordinátora NPO, se můžete seznámit na: rebrand.ly/plan-obnovy-navrh